on May 12th, 2010Publikacijos, projektai

Mokslinės publikacijos ir pranešimai konferencijose:< ?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 1. Monkevičius A. (2014). Quality of Working Life Concept and Empirical Indicators. Intellectual Economics. Vol 8, No 1 (2014), p. 8-24. ISSN online 1822-8038 / ISSN print 1822-8011. DOI: http://dx.doi.org/10.13165/IE-14-8-1-01

2. Monkevičius A. (2011). Laimės koncepcija viešosios politikos ideologijoje ir praktikoje. Viešoji politika ir administravimas. T 10,  Nr.3, 2011.

3. Monkevičius A. Misija – skatinti gerovę: nauji savivaldos orientyrai ir galimybės. Pranešimas mokslinėje praktinėje konferencijoje „Savivaldybių veiklos aktualijos“. MRU, 2011 m. birželio 2 d.

4. Monkevičius A. Švietimo politika: žvilgsnis į 2030. Pranešimas Lietuvos DAAD klubo metiniame seminare. MRU, 2011 m. gegužės 20 d.

5. Monkevičius A. Rinkis kelią, ne takelį. Pranešimas parodoje  „Mokymasis studijos karjera 2011“ Vilnius, Litexpo, 2011 m. vasario 3 d.

6. Monkevičius A. Nauji švietimo valdymo orientyrai ir principai. Pranešimas ŠMM ir MRU švietimo seminare „Savivaldybių švietimo politikos problemos ir jų sprendimo būdai“. MRU, 2010 m. gruodžio 15 d.

7. Monkevičius A. Mokymasis visą gyvenimą: kūrybiškumo ir laimės aspektai. Socialinis darbas. Nr. 9(2), 2010, p. 32-39.

8. Monkevičius A. Kaimo ir provincijos mokyklos: socialinio teisingumo aspektai. Pranešimas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. kovo 18 d. konferencijoje „Lietuvos mokyklų
valdymas“. Švietimo naujienos, informacinis leidinys. ISSN 1648-5874. 2010‘4/293, p.15-16.

9. Barkauskaitė.M., Monkevičius A., Kliminskas R. Studijos „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių konsultacinės veiklos plėtojimo prioritetai“
ekspertinis vertinimas. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2009. ISBN 978-9955-788-08-9.

10. Monkevičius A. Mokymosi, kūrybiškumo ir laimės santykis. Pranešimas mokslinėje konferencijoje „Suaugusiųjų švietimas: kūrybiškumas ir inovacijos“. MRU, 2009 m. lapkričio 26 d.

11. Monkevičius A. Lithuania: towards an inclusive education system. International Conference on Education, 48th session, 25-28 November 2008 “Inclusive
Education: The Way of the Future”.
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/Messages/lithuania_MIN08.pdf

12. Monkevičius A. Lithuanian School in the 21 st Century. Baltische studien zur erziehungs – und sozialwissenschaft. Bilding im Zeitalter der informationsgesellschaft. 2004.
ISSN 1434-8748. Frankfurt am Main: Peter Lang, p. 185-194.

13. Monkevičius A. Akademinis judrumas. Paskatos ir kliūtys. Pranešimas. Konferencija „Europos sąjungos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui“ Vilnius, 2004-05-08.

14. Monkevičius A. Aukštojo mokslo plėtra Lietuvoje. Inžinerinė ekonomika, 2003 Nr.2(33). ISSN 1392-2785. p.7-11.

15. Monkevičius A. Bendrojo lavinimo programas įgyvendinančių mokyklų struktūra ir švietimo dokumentų dermė. Pranešimas. Švietimo asociacijų konferencijoje “Bendrojo lavinimo mokyklų
struktūra”. Vilnius, 2003-03-25,
www.smm.lt/fit/naujienos/k_archyvas.htm

16. Monkevičius A., Otas A. Lietuvos mokyklų kompiuterizavimo strateginės nuostatos. Pranešimas konferencijoje „Lietuvos galimybės žinių ekonomikos pasaulyje“. 2002 m. spalio 19 d. Vilnius,
Reval Hotel Lietuva.

17. Monkevičius A. Profesinio rengimo Lietuvoje strategijos ir politikos kaitos bruožai bei tendencijos. ISSN 1392-6241. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2002 (5), p.10-19.

18. Monkevičius A. Vaiko teisių įgyvendinimas švietimo sistemoje. Pranešimas II tarptautinėje konferencijoje „Vaikų teisės Europoje“. Vilnius, 2002-05-23.

19. Monkevičius A. Lietuvos mokslo ir studijų sistemos reformos tąsa. Lietuvos mokslas ir pramonė. Universitetas ir valstybė. 2002 m. vasario 8 d. konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN
9955-09-184-3. Kaunas: Technologija, p.19-33.

20. Monkevičius A. Informacinės visuomenės iššūkiai švietimui. Konferencija „Kompiuterininkų dienos -2001“, http://www.liks.lt/old/kodi2001/monkpran.htm

21. Monkevičius A. Lietuvos mokslo ir studijų politika. Lietuvos mokslas ir pramonė. Partnerystė vardan ateities. 2001 m. vasario 2 d. konferencijos pranešimų medžiaga. ISBN 9955-09-017-0.
Kaunas: Technologija, p.9-18.

22. Monkevičius A. Kalba – asmenybės ugdymo pagrindas. Mokykla, 2000, Nr.7, Vilnius.

Straipsniai viešojoje spaudoje:

 1. Monkevičius A. Valdžios siekis turi būti bendra visuomenės gerovė. Verslas ir politika, 2011, Nr. 22, p. 51-53.
 2. Monkevičius A. Kaip valstybės ateities įžvalgas paversti strategija. Veidas, 2006, Nr.50. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/458645c3b4e3d
 3. Monkevičius A. Kaip padalyti ES paramos milijardus. Veidas, 2006, Nr.47. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/4566bbc33e49e
 4. Monkevičius A. Apie kelius į darnią Lietuvos valstybę. Veidas, 2006, Nr.46. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/455dbd8000e91
 5. Monkevičius A. Kaip mažinti valstybės valdymo aparatą. Veidas, 2006, Nr.42. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/45387bab9e38c
 6. Monkevičius A. Politinis eksperimentas. Veidas, 2006, Nr.31. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/44d32476adfae
 7. Monkevičius A. Kokių permainų Lietuvai reikia pirmiausia? Veidas, 2006, Nr.28. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/44b77e1b14d43
 8. Monkevičius A. Ar gali sutelkti Lietuvą Europos Sąjungos pinigai? Straipsnių serija. Veidas, 2006, Nr.10, Nr.19, Nr. 24. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/44114a184aac7,
  http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/446456e23ef7e,
  http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/44965f0ae9f5a
 9. Monkevičius A. Bėgimo takelyje pakeliui į rinkimus. Veidas, 2005, Nr.41. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/435365bad4f4e
 10. Monkevičius A. Rinkimų melas – šventas? Veidas, 2005, Nr.41. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/41541281c0f20
 11. Monkevičius A. Pilietiškumas. Lankstumas. Iniciatyvumas. Santarvė. 2004-08-27 Bernardinai. http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/22436
 12. Monkevičius A. Kokią mokslo oazę kursime Lietuvoje. Veidas, 2004, Nr.22. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/40b6e37484a38
 13. Monkevičius A. Supriešinimo miglas išsklaidyti gali žinių šviesa. Veidas, 2004, Nr.3. http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/40068b6432f38
 14. Monkevičius A. Lietuvos mokslo prioritetai: ledlaužis ar suskilusi gelda? Interviu. Mokslo Lietuva, 2003 m. gruodžio 3d. http://www.lms.lt/ML/200312/20031203.htm
 15. Monkevičius A. Visada galima susitarti. Interviu. Dienovidis, 2002 m. balandis. http://www.smm.lt/naujienos/docs/k020400.htm

Dalyvavimas teisės aktų ir projektų rengime:

 1. Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 2002.
 2. Mokyklų tobulinimo programa, 2002.
 3. Lietuvos valstybinių kolegijų tinklo formavimo principai ir planas, 2002.
 4. Valstybinės švietimo strategijos, 2003-2012 m. nuostatos, 2003.
 5. Švietimo įstatymo nauja redakcija, 2003.
 6. Aukštųjų technologijų plėtros programa, 2003.
 7. Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos (LieMSIS) sukūrimo ir plėtojimo programa, 2003.
 8. Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtros strategija bei Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos įgyvendinimo programa, 2003.
 9. Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, 2003.
 10. Profesinio orientavimo strategija, 2003.
 11. Pedagoginių psichologinių tarnybų steigimo savivaldybėse programa, 2004.
 12. Visuotinio kompiuterinio raštingumo programa, 2004.
 13. Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija, 2004.
 14. Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, 2004.
 15. Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į Lietuvos švietimą 2005-2007 m. strategija ir programa, 2004.
 16. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija ir jos įgyvendinimo veiksmų planas, 2004.
 17. Naujos redakcijos profesinio rengimo įstatymo koncepcija, 2004.
 18. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas, 2006.
 19. Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programa, 2008.
 20. Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programos, 2008.
 21. Valstybėsmokslinių tyrimo įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos planas, 2008.
 22. Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-032. Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija). 2013-2015.

Šiuo metu komentarai draudžiami.